Miljømesssige fordeler

Massivtre gir redusert C02</sub>-utslipp

Det er utarbeidet konkrete analyser som viser at bruk av tre i bygg har noen klare miljømessige fordeler, ikke minst knyttet til utslipp av CO2. Her kan du lese om to eksempler.

I 2016 skal HoHo starte byggingen av et 84 meter høyt (24 etasjer) bygg i tre i forstaden Seestedt Aspern utenfor Wien i Østerrike. Målt mot en tilsvarende betongkonstruksjon, sparer de 2 800 tonn CO2 når det brukes 76 prosent tre.

Les mer

Asplan Viak har nylig utarbeidet to prosjektforslag knyttet til bygging av nytt sykehjem på Råstølen i Bergen. Det ene forslaget tar utgangspunkt i et konvensjonelt bygg og det andre er et miljøvennlig bygg. Begge har identisk planløsning og oppbygging, noe som innebærer at prosjektene er direkte sammenlignbare med hensyn til energibruk, CO2-bruk og byggekostnader. Hvis det blir bygget i tre vil en kunne redusere CO2-utslippet med 47 prosent, sammenlignet med det konvensjonelle bygget i betong og stål. Hvis man i følge Asplan Viak stipulerer en kostnad på 1000 NOK/CO2 ekvivalent som mål på den samfunnsøkonomiske konsekvensen av klimagassutslipp forårsaket av utbygging, reduseres utslippskostnadene med ca 1 300.000,- NOK ved å bygge sykehjemmet i tre.

Rask og sikker oppføring

Massivtre gir redusert CO2-utslipp

På Moholt i Trondheim skal det i løpet av 2015 bygges fem studentboliger. Ifølge entreprenøren Veidekke tar det halvparten så langt tid å bygge en studentblokk i tre som det ville tatt å bygge i betong. Hovedårsaken er at det veier lite og krever ikke noe annet enn montasje på byggeplassen.

Å bygge i tre er også en sikker oppføring, ikke minst for bygningsarbeiderne. De får en enklere hverdag fordi tre er et materiale som det er lett å bore, skru og skjære i. Belastningen blir mindre samtidig som det er tørt, varmt og et behagelig miljø og arbeide i.

Les mer

Man slipper også råbyggsfasen ved at det monteres vegger/tak og det settes inn vinduer. Dermed får man raskt et tett bygg som skaper et godt arbeidsmiljø og en enkel HMS. Det å arbeide i t-skjorte gir en effektiv arbeidssituasjon. En annen konsekvens av tette bygg tidlig er et betydelig redusert oppvarmingsbehov. Erfaringer viser at denne byggemetoden kun krever 20 prosent av det oppvarmingsbehovet man har i tradisjonell konstruksjon. Dette reduserer kostnader, men også CO2-utslipp.

Når det arbeides i trekonstruksjoner benyttes kun lette verktøy og alle arbeidsoperasjoner er relativt stille. Det er også med på å bedre arbeidsmiljøet, samtidig som lav støy på byggeplass også reduseres støyproblematikken i nabo-bygg.

Bedre enn stål ved brann

Før Studentskipnaden i Trondheim skulle bygge sine planlagte 9-etasjers studentboliger i tre, sørget de for å brannteste en fullskala hybel bygget i massivtre. Det er jo viktig at bygget ikke kollapser hvis det brenner.

Forskerne ved SP Fire Research i Trondheim fant ut at brannen ikke spredde seg videre rundt i konstruksjonen ved forsøket. Treverket varmeisolerte også veldig godt ved brann. Det var bare 15 grader 75 millimeter inn i treverket, selv om romtemperaturen er på rundt 1000 grader.

Les mer

Fullskalaforsøket viste at konstruksjonen i massivtre holder godt. Treverket har god isoleringsevne og beholder derfor sin bæreevne og styrke selv om det brenner for fullt. Dersom studentbygget hadde vært bygd av isolert stål ville det gitt et annet resultat. Branneksponert stål hadde blitt så mykt at det ville vært en fare for at konstruksjonen raste sammen. Bruk av massivtre gir derfor også bedre tid til nødvendig evakuering og slukking.

Aktuelt

Kontakt oss

Ta kontakt med oss hvis du trenger mer informasjon eller veiledning.


E: postmottak@rakkestad.kommune.no
T: 69 22 55 00