Tre som byggemateriale

Foto: Erik Burås / STUDIO B13

Tre er mulighetenes materiale. Man kan i dag bygge boligblokker og næringsbygg opp mot 15-20 etasjer basert på tre. Det er mulig å ta i bruk hele spekteret av produkter fra bindingsverk, elementer, moduler og massivtre. Nye løsninger og knutepunktsteknologi gir mulighet for spennvidder med limtre opp mot 100 meter. Takstoler og fagverksdragere med bruk av spikerplater utvikles stadig og gjør at trebaserte løsninger også er konkurransedyktige i landbruks- og forretningsbygg.

Massivtre

Bruk av massivtre i bygging åpner nye muligheter for en rasjonell og industrialisert byggemetode som har god miljøprofil og et spennende formspråk. Ikke minst vil kombinasjon med andre materialer og produkter gi store muligheter.

Hva er massivtre?

Massivtre er byggelementer som er satt sammen etter samme prinsipp som kryssfinér. Elementene er bygd opp av korslagte treelementer som er sammenføyd med lim, skruer eller tredybler, lim er det vanligste. Antall lag varierer normalt fra tre til ni med en totaltykkelse fra 60 til 240 mm. For flersjiktselementer er det mulig å bruke trevirke av lavere kvaliteter i innersjiktene uten at det har betydning for styrke og stivhet. Dette har stor betydning for råstoffutnyttelsen og elementenes konkurranseevne. Overflatelagene, som kan bli synlige i de ferdige byggene, kan gis ulike kvaliteter og strukturer. Byggelementenes størrelser begrenses hovedsakelig av muligheten for sikker transport fra produksjonssted til byggeplass. Det er vanlig fra 3 meters bredde og opp til 22 meters lengde. Elementene prefabrikkeres med åpninger for tekniske gjennomføringer, dører, vinduer, skjøter etc, slik at det hele kan settes sammen uten tilpasninger på byggeplassen. Dette gjør bla. at byggetiden blir særdeles kort i forhold til andre byggemetoder. Det minimerer også avfallsmengden på byggeplassen.

Sentrale egenskaper hos massivtre

Massivtreelementer har følgende sentrale egenskaper:

  • Høy grad av fleksibilitet
  • Gode brannegenskaper
  • Lav egenvekt
  • Gode miljøegenskaper
  • Enkle å bearbeide
  • God totaløkonomi

Massivtre har mange bruksområder

Massivtre kan brukes i alle typer bygg som boliger, næringsbygg, skolebygg, barnehager og helsebygg. Massivtreelementer kan brukes som veggelement, dekkeelement, takelement, balkonger og svalganger.

Bygging med massivtre er utviklet i Mellom-Europa. I Østerrike har de benyttet dette helt siden 1950-tallet. Massivtre ble aktuelt å benytte når norske myndigheter i 1997 tillot å bygge i tre over tre etasjer. Det er nå også økende interesse for denne byggemåten i Norden. Flere entreprenører har begynt å ta dette i bruk og de foreløpige resultatene viser at dette er en konkurransedyktig og kvalitetsmessig god måte å bygge på.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss hvis du trenger mer informasjon eller veiledning.


E: postmottak@rakkestad.kommune.no
T: 69 22 55 00