Hvorfor tre?

Norske kommuner og fylkeskommuner spiller en viktig rolle i kampen for et bedre klima, ikke minst knyttet til transport og avfall. Men, det er også slik at bygg står for mer enn en tredel av alle klimagassutslipp.

Økt bruk av tre i bygg vil være et enkelt og effektivt virkemiddel for å redusere kommunens CO2-utslipp. Tre er nemlig vårt eneste fornybare bygningsmateriale. I motsetning til andre byggematerialer fremstilles treprodukter ressurseffektivt, med lavt forbruk av fossil energi og høy andel klimavennlig bioenergi i produksjonen. Trevirke binder også CO2, og karbonet lagres i treproduktet helt til det frigis gjennom nebrytning eller forbrenning. Bruk av tre i bygg bidrar derfor til en reell klimagevinst, og til at Norge som nasjon kan klare å oppfylle målet om å bli karbonnøytrale innen 2030.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss hvis du trenger mer informasjon eller veiledning.


E: postmottak@rakkestad.kommune.no
T: 69 22 55 00