Tre og klima

Tre er et naturmateriale basert på et fornybart råstoff og har liten negativ innvirkning på miljøet, forutsatt at det kommer fra sertifisert og bærekraftig forvaltet skog. Tre er et av de mest miljøvennlige byggematerialene vi har tilgjengelig i Norge i dag.

Treprodukter har følgende sentrale miljøegenskaper:

  • Råvarene er en fornybar ressurs
  • Økt bruk av tre reduserer CO2-utslippene til atmosfæren
  • Kommer fra et bærekraftig skogbruk basert på sertifisering
  • Stor andel fornybar energi i fremstillingsprosesser
  • Gir godt innemiljø
  • Gjenvinning og gjenbruk er enkelt

En fornybar ressurs

Treets hovedbestanddel, karbon, inngår i naturens eget kretsløp. Dette skjer gjennom en prosess med fotosyntese, respirasjon, nedbrytning og forbrenning som utgjør en karbonsyklus. På denne måten er tre en fornybar ressurs som går tilbake i naturens store kretsløp etter endt levetid, uansett om materialet brennes eller brytes ned naturlig.

Reduserer CO2-utslippene

Økt bruk av tre vil bidra til reduksjon av CO2-tilførsel til atmosfæren. CO2 tas opp av skogen gjennom fotosyntesen og lagres i trærne og senere i treproduktene. Treprodukter krever lite fossil energi i fremstillingsprosessen. Den interne energibruken i produksjonen er hovedsakelig basert på klimanøytral bioenergi. Dette gir i sum en positiv CO2-effekt.

Basert på et bærekraftig skogbruk

Produksjon av treprodukter er basert på råstoff fra skogbruk som er bærekraftig, og rundt 90 prosent av alle Norges skoger er sertifisert i henhold til internasjonale standarder for bærekraftig skogbruk. Tilveksten i norske skoger er god og økende slik at denne fornybare ressursen gjerne kan utnyttes ytterligere.

Bidrar til godt innemiljø

Tre er et naturmateriale og bidrar til å skape et godt innemiljø. Å oppholde seg i hus med synlige treoverflater gir en spesiell følelse av komfort. Dette kan skyldes følelsesmessige inntrykk og akustikk, men også fysiske egenskaper ved evnen trekonstruksjoner har til å jevne ut døgnvariasjoner i relativ luftfuktighet og temperatur.

Enkelt med gjenbruk og gjenvinning

Treprodukter kan gjenvinnes som CO2-nøytral bioenergi, eller til andre trebaserte produkter som for eksempel spon- og fiberplater. I noen sammenhenger kan heltre også gjenbrukes til nye produkter. Dagens byggeforskrifter tillater bygg i tre i 3 etasjer og høyere. Ved bruk av massivtrekonstruksjoner er det mulig å bygge i flere etasjer samtidig som byggeprosessen blir meget effektiv. En massivtrekonstruksjon er tørr og hver ny etasje som bygges er umiddelbart klar for videre bearbeiding.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss hvis du trenger mer informasjon eller veiledning.


E: postmottak@rakkestad.kommune.no
T: 69 22 55 00