Kom i gang med massivtre

Foto: Erik Burås / STUDIO B13

Ønsker du å bidra til at din kommune kommer raskt i gang med å bruke tre som byggemateriale? Det er særlig to ting du kan gjøre:

1. Vedtak i kommunestyret

Det første du bør gjøre er å sørge for at kommunen har et vedtak som sier følgende:

a) XXX kommune har som målsetting at oppføring av kommunale bygg skal skje innen bærekraftige rammer og med fornybare råstoffer.

b) Bygg i kommunens regi skal alltid vurderes utført i massivtre eller reisverk av trematerialer og skal fremgå av anbudsgrunnlaget.

På denne måten sikrer du at administrasjonen har den nødvendige tillatelsen og støtten de trenger i forbindelse med blant andre anbudsprosesser til å etterspørre tre som byggemateriale.

2. Råd til anbudsprosessen

I forbindelse med anbudsprosessen ved bygging i kommunal eller fylkeskommunal regi er det viktig at denne gjennomføres korrekt, slik at tre som byggemateriale blir vurdert på lik linje med andre byggematerialer. Rakkestad kommune har egen erfaring og kompetanse, men også eksterne samarbeidspartnere som kan brukes i denne forbindelse.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dine behov.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss hvis du trenger mer informasjon eller veiledning.


E: postmottak@rakkestad.kommune.no
T: 69 22 55 00