Om kampanjen

Foto: Erik Burås / STUDIO B13

Den nasjonale kampanjen ”Ordførere for tre” har som målsetning å bidra til at norske kommuner og fylkeskommuner på en aktiv og effektiv måte bidrar til det grønne skiftet ved å bli bedre

  • Etterspørrere av bygg i tre, for å øke markedsandelen
  • Bestillere av bygg i tre, med kunnskap og kompetanse

Trær og skog er av de viktigste elementene for å binde karbon og de norske skogene har et årlig nettoopptak av CO2 som tilsvarer ca. 50 prosent av klimagassutslippene fra andre sektorer i Fastlands-Norge. Ved å benytte tre som bygningsmateriale viser beregninger at man ved bruk av dette materialet binder ca. 750 KG CO2 pr m3 vegg, mens man ved å bygge i stål og betong frigjør ca. 1000 KG CO2 pr m3 vegg.

De siste årene har massivtre blitt et nytt produkt basert på tre – i tillegg til tradisjonelt reisverk. Det har vist seg at massivtre i mange sammenhenger er en fullverdig konkurrent til stål og betong som byggemateriale i mange hustyper. Dette sett både i forhold til pris, byggehastighet, arbeidsmiljø og bomiljø.

Rundt om i verden er denne byggemetoden i sterk vekst og møter annerkjennelse i mange miljøer. I Norge er byggemetoden kommet i gang og særlig har det blitt bygd mange hybelhus i massivtre i tilknytning til høyskoler og universiteter. Flere kommuner vurderer å øke bruken av massivtre i bygg – det kan være skoler, sykehjem omsorgsleiligheter mm. Potensialet er likevel enda større.

Nå kan du bidra til at de globale klimagassutslippene i verden reduseres ved å sørge for at det bygges flere bygg i tre i din kommune, slik Rakkestad kommune nå gjør. Vi startet prosessen med å vedta at oppføring av kommunale bygg skal skje innen bærekraftige rammer og med fornybare råstoffer. I tillegg skal nå bygg i kommunens regi alltid vurderes utført i massivtre eller reisverk av trematerialer og dette skal fremgå av anbudsgrunnlaget. Østfold fylkeskommune støtter initiativet.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss hvis du trenger mer informasjon eller veiledning.


E: postmottak@rakkestad.kommune.no
T: 69 22 55 00