Ordførere for tre

Ordfører Ellen Solbrække i Rakkestad kommune tok i juni 2015 initiativet til den nasjonale kampanjen ”Ordførere for tre”. Målet med kampanjen er å få ordførere i alle landets kommuner og fylkesting til å bidra aktivt og effektivt til det grønne skiftet. For det haster hvis vi skal bidra til reduserte klimagassutslipp. Så langt har både Østfold fylkeskommune og alle ordførerne i hele Østfold sluttet seg til kampanjen.

CO2 reduksjon

Bruk av tre i bygg kan være et enkelt og effektivt tiltak for norske kommuner og fylker til å bidra til mindre utslipp av CO2. Men da trengs det både kunnskap og verktøy.

Nasjonal undersøkelse

I en undersøkelse Rakkestad kommune gjennomførte sommeren 2015 ovenfor alle landets ordførere og rådmenn, svarer 57 prosent at de ikke har vurdert å bruke massivtre som byggemateriale når de skal bygge nye bygg i kommunal regi. Bare 22 prosent har vurdert det.

Utilstrekkelig kunnskap

I den samme undersøkelsen sier for øvrig 45 prosent av ordførere/rådmenn at de ikke har tilstrekkelig kunnskap i egen kommune om miljø- og klimafordelene ved bruk av massivtre som byggemateriale. 27 prosent mener de har det. Så mange som 28 prosent vet ikke om de har slik kompetanse.

Du kan bidra til reduserte klimautslipp ved å:

  • Etterspørre bygg i tre
  • Bestille bygg i tre

For å komme raskt i gang kan du gjøre to ting:

1. Vedtak i din kommune

Du kan bidra til at din kommunen har et vedtak som sier følgende:

a) XXX kommune har som målsetting at oppføring av kommunale bygg skal skje innen bærekraftige rammer og med fornybare råstoffer.

b) Bygg i kommunens regi skal alltid vurderes utført i massivtre eller reisverk av trematerialer og skal fremgå av anbudsgrunnlaget.

På denne måten sikrer du at administrasjonen har den nødvendige tillatelsen og støtten de trenger i forbindelse med anbudsprosesser for å etterspørre tre som byggemateriale.

2. Råd til anbudsprosessen

I forbindelse med anbudsprosessen ved bygging i kommunal eller fylkeskommunal regi er det viktig at denne gjennomføres korrekt, slik at tre som byggemateriale blir vurdert på lik linje med andre byggematerialer. Rakkestad kommune har egen erfaring og kompetanse, men også eksterne samarbeidspartnere som kan brukes i denne forbindelse.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dine behov.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss hvis du trenger mer informasjon eller veiledning.


E: postmottak@rakkestad.kommune.no
T: 69 22 55 00